Riksantikvaren vil frede 180 eigedommar i Skudenes. Har nå sendt forslaget vidare

Riksantikvaren har nå sendt forslaget over til Klima- og miljødepartementet.

Av: Jogeir Bigset

OMSIDER: Etter ein tre år lang prosess har Riksantikvaren nå sendt forslaget om å frede kulturmiljøet i Skudenes vidare til Klima- og miljødepartementet.

Riksantikvaren foreslår å frede eit 93,2 dekar stort område som består av Gamle Skudeneshavn, delar av hamna i sentrum og delar av Indre Hamn.

LES OGSÅ: SILK-festivalen er nominert til gjev pris. – Me er enormt stolte

Forslaget omfattar heilt eller delvis 180 eigedommar, i tillegg til tollvaktshytta og Skudeneshavn kulturhus.

Dette skriv Riksantikvaren i eit brev til Klima- og miljødepratementet  som er datert 20.01.2017.

«Formålet med fredningen av Skudeneshavn kulturmiljø er å bevare Skudeneshavn som kilde til kunnskap og opplevelse for dagens og fremtidens generasjoner, og som ressurs for samfunnsutvikling. Skudeneshavn skal sikres som en unik og godt bevart kystby, som viser hvordan et sted har utviklet seg fra strandsted basert på sildefiske, til ladested med variert næringsvirksomhet og bymessige funksjoner i perioden 1800–1940», skriv Riksantikvaren.

FLEIRE SAKER FØLGER NEDANFOR: