Foreslår å legge ned barnehageavdelinga på Visnes

På grunn av nedgåande fødselsstal blir Visnes-avdelinga til Avaldsnes barnehages foreslått nedlagt.

Av: Jogeir Bigset

VISNES: I eit saksframlegg til neste vekes møte i Hovudutval for oppvekst og kultur blir det foreslått å legge ned Visnes-avdelinga til Avaldsnes barnehage. Og at drifta skal stoppe 14.08.18.

Rådmannen viser mellom anna  til nedgang i fødselstal og tilstanden til bygget.

«Til hovedopptaket for barnehageåret 2017/18, er det 18 plasser besatt. Blant disse barna er tre barn hjemmehørende i Visnes. De øvrige tilhører nærmiljøet og andre plasser i sonen. Avstanden fra Visnes til Avaldsnes barnehage er 4 km», skriv han i saksframlegget og vidare:

«Avdeling Visnes holder til i lokaler som opprinnelig var brakkeløsninger. Lokalene tilfredsstiller ikke dagens krav til moderne barnehagedrift, verken for barn eller ansatte.»

Saka skal opp i formannskapsmøtet 30. oktober og kommunestyret 20. november.

FLEIRE SAKER FØLGER NEDANFOR: