Folketalet i Karmøy aukar

Nye tal frå SSB viser at talet på karmøybuar har auka i andre kvartal.

 Av: Jogeir Bigset

VEKST: Ifølgje SSB er folketalet i Karmøy nå på 42.334 personer. Det er ein vekst på 105 personar hittil i år.

Folkeveksten i Karmøy har minka sidan 2013. Og i første kvartal i år var folkeveksten negativ.

LES OGSÅ: Vi blir færre karmøybuar. 321 har flytta ut av kommunen etter nyttår

FLEIRE SAKER FØLGER NEDANFOR: