FERSKE NAV-TAL: Arbeidsløysa i Karmøy går vidare ned. 222 færre er arbeidsledige

Tala for august som Nav offentleggjorde i dag, syner at arbeidsløysa i Karmøy går ytterlegare ned.

Av: Jogeir Bigset

ARBEIDSLIV: Det ser stadig lysare ut i arbeidsmarknaden i Karmøy. Per i dag er 3% av arbeidsstyrken – som utgjer 649 personar – heilt ledige, ifølgje Nav.

Frå same tid i fjor er dette ein nedgang på 222 personar.

Statistikken viser òg at det i Karmøy er 128 arbeidssøkarar på tiltak.

LES OGSÅ: Karmøy gjer det stadig dårlegare i NHOs Kommune-NM

FLEIRE SAKER SAKER FØLGER NEDANFOR: