Arbeidsløysa på Karmøy går vidare ned

Septembertala frå Nav viser at færre karmøybuar står utan arbeid.

Av: Jogeir Bigset

ARBEIDSLIV: Tala får Nav viser at 2,6 prosent – 555 karmøybuar – var heilt arbeidsledige i september. Det er 244 færre enn for eit år sidan.

I august var arbeidsløysa på 3 prosent.

FLEIRE SAKER FØLGER NEDANFOR: